Mert Medya | Reklam-Tasarım-İnteraktif |

FATURA İRSALİYE

Fatura İrsaliye

Fatura ve irsaliye tanımlarındanda anlayacağınız üzere "Fatura" ve "sevk irsaliyesinin" yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura; Satılan bir malı yada yapılan bir hizmetini karşılığında, müşterinin ödediği yada ödeyeceği meblağı gösten, malı satan veya hizmeti yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır. Sevk İrsaliyesi; Ticari bir malın bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir.İrsaliyeli fatura ise; yukarıdaki fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı değil, bir arada düzenlendiği resmi bir evraktır.